Vision Control – SAW har blivit ännu vassare som produkt.

Vision Control – SAW har funnits sedan 2012 och idag finns 52 st system driftade runt om i världen. produkten har sedan begynnelsen genomgått ett antal revisioner och fokus har varit på 3 st områden:

  • Att utveckla en marknadsledande och unik produkt.
  • Att klara av mätningar på samtliga sågade produkter.
  • Hög mätnoggrannhet.

Många och komplexa programförändringar samt mekaniska förbättringar på den mekaniska delen, har nu placerat Vision Control – SAW i framsätet, som en färdigutvecklad produkt. I den senaste revisionen så ligger all intelligens i den egna programvaran. Samtliga analyser och beräkningar av korrigeringsförslag skickas till såglinjens PLC, för åtgärder av maskinernas servon. Ett stort fokus har också varit att hålla kamera sensorerna ren över tid. Kapslingen har utformats för att minimera stänk och sprut som kan komma in i kapslingens öppningar och en väl tilltagen fläkt, ger ett mycket högt övertryck i kapslingen.

Nya funktioner för korrigeringar är utvecklade i ett sidoprogram, VCCorection och programmet beräknar unika korrigeringar för varje, olika sågställning, alltså de verktyg som varit i ingrepp på respektive stock/block.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *