Om vårt företag

Wood Control Technology är ett företag som är verksam mot sågverksindustrin. WCT är ett nybildat företag och som är en sammanslagning av Fagersta PLC AB och EMJI Styr och Datorteknik AB. Vi kommer med vår samlade erfarenhet och branschkunskap, bli ett nytt starkt alternativ till Träindustrin.

EMJI Styr och Datorteknik AB har varit aktiv inom Sågverksindustrin sedan 1989. Fagersta PLC AB bildades 2002 och har sedan dess varit verksam inom Sågverksindustrin. Denna sammanslagning ger WCT en kraftfullare bredd och fler tillgängliga resurser. 

Totalt är vi idag 15 st resurser som är verksamma i WCT och vi har nu startat vår kraftfulla tillväxtresa.

Våra viktigaste ledord är att hålla en hög servicegrad samt en hög användarvänlighet och hög flexibilitet i våra levererade systemlösningar.

Stock 4.0