Om oss

Wood Control Technology är ett nystartat automationsföretag och som blir verksamma inom Träindustrin och då främst med inriktning mot sågverksindustrin.

Mikael Jonsson, EMJI Styr och Datorteknik, tillsammans med Mikael Augustsson, Fagersta PLC AB grundade företaget 2021 och med syftet att tillsammans kunna erbjuda ett starkare och breddat alternativ till branschen.

Mikael Jonsson och Mikael Augustsson som är de båda huvudmännen och ägarna i WCT, har en mångårig närvaro inom sågverksbranschen och är båda visionärer som gillar utmaningar till att utveckla nya produkter och systemlösningar som tar teknikutvecklingen framåt. All den samlade kunskapen och den unika branscherfarenheten, bidrar till att Wood Control kommer vara ett starkt alternativ, som kan leverera helhetslösningar inom PLC styrningar i de olika produktionsprocesserna som sker på ett sågverk. 

Totalt är vi idag 13 st personer verksamma i företaget och vi har just nu startat en kraftfull tillväxtresa och med ambitionen att växa!

Vi hanterar uppgraderingar och nya leveranser av styrningar tillsammans med säkerhetslösningar inom:

  • Timmersorteringar
  • Sågintag, tillsammans med barklinjer
  • Såglinjer och undervåningar
  • Råsorteringar och Justerverk, tillsammans med sorteringsprogram
  • Hyvlerilinjer
  • Etc.