Produkter

Dim Sort Control – En systemlösning för att bestämma aktuell dimension på dina produkter och som är utvecklad i Siemens PLC. Denna produkt kan installeras på råsorteringar eller justerverk och systemet mäter och sorterar in korrekt tjocklek och bredd på den sågade produkten. Systemet kan med fördel kompletteras med längdmätning och årsringsdetektering i virkesändan.

Dim Sort Control – Ger en noggrann faktainsamling för tjocklek och breddmätning på varje enskild produkt. Detta med hjälp av flertalet laserfotoceller

HMI – Operatörsgränssnittet är användarvänligt. Visning sker i en Touch Panel och där finns även åtkomst för systemets olika parametrar. Systemuppbyggnad – Dim Sort Control består av ett apparatskåp, laserfotoceller, pulsgivare, givare kablage samt operatörspanel.

Log Control Tuner

Log Control Tuner – En systemlösning för att optimera din stocklucka och som är utvecklad i Siemens PLC. Denna produkt kan installeras där växlingar sker mellan enstyckematning och till näst kommande transportör. Exempelvis på din timmersortering då stockarna taktas från stegmataren och ner i mättransportören. Ett annat exempel är på sågintaget då stockarna taktas ner i mottagningstransportören.

Log Control Tuner – Säkerställer en jämn och konstantstocklucka. I programvaran beräknas sedan den aktuella stockluckan och systemet aktiverar funktion för ikapp körning om denna är aktiverad. Transportörerna får signal och accelererar sedan ihop luckorna till det valda börvärdet.

HMI – Operatörsgränssnittet är användarvänligt. Visning sker i en Touch Panel och där finns även åtkomst för systemets olika parametrar. Systemuppbyggnad – Log Gap Control består av en PLC, kapsling med lasersensor, fotoceller samt en pulsgivare

PLC - NMR 2000

Systemet används i Justerverk och Råsorteringar. Systemet ersätter t.ex. Rema 50.

Systemet pratar med t.ex. Finscan och sorterar bitarna i fackläggning samt skapar rapporter mm Samtliga PLC komponenter i NMR 2000 är av fabrikat Siemens och vi uppdaterar kontinuerligt oss själva med den senaste tekniken för att framtidssäkra, såväl hårdvara som mjukvara.

PLC är S7-1500 serien och med val Failsafe om vi även hanterar maskinstyrningen tillsammans med säkerhetssystemet.

I vår systemuppbyggnad så är våra ledord användarvänlighet och flexibilitet. Vi försöker i största möjliga mån att använda Operatörsskärmar med Touchfunktion ute vid operatörsplatserna.

Control Position One

Systemlösning för servoelektronik som är utvecklad i Siemens PLC.

Systemet är kompatibelt med de flesta förekommande servoventiler och givare som hanteras inom Träindustrin. Kommunikation mellan det överordnade styrsystemet för anläggningen och styrskåpet för Control Position One sker via den aktuella fältbussen.

Systemlösningen anpassas efter aktuell anläggning och noder utplacerade vid maskingrupperna kommunicerar med huvudenhetens styrskåp.

HMI – Operatörsgräns snittet är användarvänligt. Visning sker i en Touch Panel och där finns även åtkomst för systemets olika parametrar.

Som option finns även möjlighet att få visning via PC och datorskärm.

Givare – Control Position One klarar signalhantering med analoga och digitala givare, SSI, Temposonic.

Ventiler – Control Position One klarar signalhantering mot Moog och Vickers Drawfty ventiler samt Proportional ventiler.

Fältbuss – Control Position One hanterar kommunikationsgränssnitt med de vanligaste förekommande fältbussar, som Profibus, Ethercat, Modbus, seriell kommunikation etc.

Vision Control - EDGER

Är ett mätsystem för beröringsfri tjocklek och breddmätning av de produkter som bearbetas i en kantlinje.

Vision Control – EDGER mäter och letar även upp eventuell ”Kil” dvs avvikelser från det tänkta breddmåttet. Avvikelser som påverkar kvalitén på slutprodukten skickas i ett larm till operatören. Defekt och placering ut efter längden på den kantade produkten presenteras i operatörbilden.

HMI – Operatörsgränssnittet är användarvänligt och presenteras på en datorskärm. Medelvärde och Standardavvikelse presenteras för varje bit och om du vill se hur brädämnet har kantats från topp till rot så finns det också ett menyval för det.

Korrigeringsfunktion – Som ett alternativ kan tillägget Automatisk korrigering väljas. Mätsystemet mäter och utför beräkningar och analyser av upp till 4000 mätvärden per bit och baserat på medelvärdesberäkningar skickar systemet en korrigering till det överordnade PLC-systemet och maskinutrustningen korrigeras till det önskade inställda råmåttet.

Vision Control - PLANER

Är ett mätsystem för beröringsfri tjockleks och breddmätning av de produkter som produceras i en hyvellinje.

Vision Control – PLANER mäter och kontrollerar även eventuell ”Kil och hyvelsläpp ”dvs bredd och tjockleksavvikelser i förhållande till det tänkta Nominella måttet .I det fall denna upptäckt görs så skickas ett larm till operatör. Vankant, defekter samt placeringen i längdsled på den hyvladeprodukten presenteras i operatörsvisningen.

HMI – Operatörsgränssnittet är användarvänligt och presenteras på en bildskärm. Medelvärde och Standardavvikelse presenteras för respektive bit och vill man se hur biten blivit processad från topp till rot så finns även detta menyval.

Korrigeringsfunktion – Som option kan tillägget Automatisk korrigering väljas till. Mätsystemet mäter och utför beräkningar och analyser på upp till 4000 mätvärden per processad bit och utifrån medelvärdesberäkningar så skickar systemet en korrigering till det överordnade PLC systemet och maskinutrustningen korrigerar till de önskade inställda råmåtten.

Semi korrigering: Operatören får ett korrigeringsförslag och godkänner alt avvisar.

Auto korrigering: Korrigeringar utförs per automatik Rapporter– Systemet skapar automatiskt en rapport efter varje avslutad postning och alla mätvärden sparas ner i en databas, för att senare kunna analyseras.

Vision Control - SAW

Är ett mätsystem för beröringsfri tjockleksmätning av de produkter som sönderdelas i en såglinje. Vision Control – SAW är marknadsledande och kan väljas att installeras i en stocktagande, blocktagande, eller i en delningsgrupp.

Vision Control – SAW kan alltså mäta sågade produktermed vankant-och presentera en mycket hög mätnoggrannhet.

HMI – Operatörsgränssnittet är användarvänligt och presenteras på en monitorskärm.

Korrigeringsfunktion – Som option kan tillägget Automatisk korrigering väljas till.

Mätsystemet mäter och utför beräkningar och analyser på upp till 4000 mätvärden per sågad bit och utifrån medelvärdesberäkningar så skickar systemet en korrigering till det överordnade PLC systemet och maskinutrustningen korrigerar till det önskade inställda råmåttet.

Semi korrigering: Operatören får ett korrigeringsförslag och godkänner alt avvisar.

Auto korrigering: Korrigeringar utförs per automatik Rapporter–Systemet skapar automatiskt en rapport efter varje avslutad postning och alla mätvärden sparas ner i en databas, för att senare kunna analyseras.